top of page

תקנון

1.         אתר HAGITGALLERY.COM (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת  חגית גל  (להלן: "הנהלת האתר") בעלות על האתר והסכם לתנאי שימוש.

האתר HAGITGALLERY.COM (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט למכירת צילומים מקוריים להדפסה על קנבס.  (להלן "מפעיל האתר" )

האתר הוא רכושו של חגית גל בלבד.

2.        ע"י שימוש באתר , כל המבצע ו/או המעוניין לבצע הזמנה מהאתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.

3.        חגית גל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות, לתקן , להוסיף או להסיר חלקים של תנאי שימוש אלה, בכל עת.

זוהי האחריות שלך לבדוק את תנאי השימוש אלה מעת לעת עקב שינויים. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים לא אומר שאתה מסכים לשינויים. כל עוד אתה עומד בתנאי שימוש אלה.  

תוכן:

4.        כל התמונות, טקסט, גרפיקה, ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, סימנים מסחריים, לוגו , יצירות אמנות וקוד מחשב ( באופן קולקטיבי , "תוכן") , 

כולל אך לא מוגבל לעיצוב, מבנה, בחירה, בתיאום, ביטוי " מראה ותחושה "וסידור של תוכן כזה, המופיע באתר הינו בבעלות, חגית גל, ומוגן על ידי לבוש מסחרי, זכויות יוצרים, וכן זכויות קניין רוחני אחרות וחוקי תחרות לא הוגנים.

5.       אלא אם נקבע במפורש בתנאי שימוש, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד , לתרגם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא

(כולל " שיקוף ") בכל מחשב אחר, שרת, אתר אינטרנט או מדיום אחר לפרסום או הפצה או לכל עסק מסחרי, ללא אישור מפורש של חגית גל בכתב או במייל, המאושרים על ידי חגית גל בלבד

זכויות יוצרים:

6.        כל התמונות באתר הן צילומים מקוריים של חגית גל הן בעלות חתימה דיגיטלית המשייכת אותן לחגית גל. כל הפרה של זכויות יוצרים תתועד

והמפר יתבע. שימוש בתמונות שנלקחו מאתר זה אסור לחלוטין. אם ברצונך להשתמש באחת מהתמונות לצרכים אישיים\עסקיים צור קשר ואנו נשקול את הדבר.

7.        אם הנך מרגיש שזכויותיך בקשר לתמונה מסויימת נפגעו,אנא צור איתנו קשר להסרה מיידית של התמונה.

משלוחים:

8.        זמן האספקה של המוצרים באתר הינו 14- 20  ימי עסקים אלא אם צויין אחרת על גבי דף המוצר לא כולל ימי המשלוח.

9.        המשלוחים ללקוחות מבוצעים באמצעות חברה חיצונית  תיאום וביצוע האספקה מבוצע ע"י חברת השליחויות במקרים מסויימים חל עיכוב עקב

מגפת הקורונה  בביצוע המשלוח. 

10.      למען הסר ספק מובילי השליחות לא מעלים תמונות גדולות ברגל מעבר לקומה שניה במידה ואין מעלית מתאימה לגודל.

11.      המוצרים המוצגים באתר מיוצרים בטכנולוגיה המתקדמת מסוגה יחד עם זאת, מפעיל האתר לא יוכל להיות אחראי, על שינויים או הבדלים בצבעים

הנובעים כתוצאה מהצגתם של המוצרים באתר בצגים ו/או מסכים ו/או מחשבים שונים.

12.      כל הזכויות שמורות לחגית גל: אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע לשדר או לקלוט בכל דרך אחרת, בכל אמצעי

אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר, כל חלק שהוא מאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר הזה כולו או מקצתו אסור בהחלט .

 

תנאים נוספים:

13.      מפעיל האתר לא ישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת

המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

14.      מפעיל האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתתף או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

15.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת

ֿהמוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או

16.      כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים

החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

17.      במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים

ממבצע פעולה באתר, רשאי מפעיל האתר, אך לא חייב לבטל את הרכישה הספציפית.על המשתמש ומזמין מוצרים מהאתר לעשות הגהה קפדנית, בטרם קניה.

18.      המפעיל אינו אחראי לשגיאות כתיב/כתב, או שגיאות הגהה אחרות, שגיאות במיקומי תמונות, טקסטים ו/או עמודים ו/או כל טעות אחרת בעיצוב

(לרבות אך לא להוציא אי ניצול מקסימאלי או אופטימאלי של עמודים או שטחי הדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, צבעים שאינם מתאימים וכד'). המוצר יודפס כפי שאושר על ידי הלקוח בתהליך ההזמנה. הזמנה ששולמה ואושרה תישלח אוטומטית להדפסה ואינה ניתנת לתיקון או עצירה.

19.      חגית גל  עשויה לבצע שינויים במוצרים או שירותים המוצעים באתר, מחירים הישימים עבור כל מוצר או שירות כזה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

החומרים באתר ביחס למוצרים ושירותים עשויים להיות לא מעודכנים, חגית גל אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר ביחס למוצרים ושירותים אלה.

 

הדפסות:

20.      חגית גל  מדפיס את הקבצים המועברים אליו ו/או ברשותו בדפוס דיגיטלי בהתאם להנחיות יצרני ציוד הדפוס. ואולם יש לדעת כי תצוגת התמונות 

ע"ג מסך דיגיטאלי (ובין מסך למסך , כתלות במפרט הטכני של המסך ובכיולו) שונה ועל כן תתכן סטייה בין גוון/עוצמת/בהירות הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל בעת ההדפסה וסטייה של מילימטרים ספורים בגודל המוצר. למשתמש לא תקום טענה או תביעה בגין סטיות כאמור.

21.      למען הסר ספק  אין להוסיף חומרים מכל סוג שהוא בצביעה ואו התזה ואו הדבקה על ההדפסות שכן ההדפסות יכולות לההרס ולקבל שינוי

במירקם ובצורתם. המפעיל אינו אחראי למוצר שהלקוח ביצע בו שינויים ונגרם נזק למוצר

22.      המפעיל מדפיס את  הצילומים באתר על גבי בד קנבס איכותי ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר .יש לקחת בחשבון כי אותה תמונה ו/או קובץ יתקבל

בגוונים ו/או צבעים ו/או בהירות שונה בין מוצר למוצר.ובהתאם לגימור המוצר.על כן תמונות יכולות להיות שונות בנראות באתר אל מול מסך המחשב שלך. התמונה הסופית המודפסת מוסכמת על ידי הלקוח כקשור להבדלי צבע ורווית גוון של מסכים.

23.      ייתכנו מספר סנטימטר / אחוזים שוני בין התמונה המודפסת שהתקבלה על ידי הלקוח בשל חומר ההדפסה ורזולוציה של ההדפסה.

 

רכישה:

 

24.      הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בביט בלבד.

25.      המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצויין אחרת במפורש.

 

פרטיות: 

26.      מדיניות הפרטיות של חגית גל חלה על שימוש באתר זה, ותנאיו נעשים חלק מתנאי השימוש על ידי התייחסות זו אלה. כדי להציג את מדיניות

הפרטיות של חגית גל, לחץ כאן. בנוסף, על ידי שימוש באתר, אתה מאשר ומסכים כי שידורים באינטרנט הם לא פרטיים או מאובטחים לחלוטין. אתה מבין שכל הודעה או מידע שאתה שולח לאתר ניתן לקרוא או ליירט על ידי אחר, גם אם יש הודעה מיוחדת של שידור מסוים (לדוגמא , פרטי כרטיס אשראי ) מוצפן.

 

קישורים לאתרים אחרים:

27.      אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי בלתי תלויים אחרים (להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה מסופקים

אך ורק כאמצעי נוחות למבקרים שלנו. אתרים מקושרים אינם תחת שליטת חגי גל והיא איננה אחראית  לתוכן של אתרים מקושרים, לרבות כל מידע או חומרים הכלולים באתרים מקושרים אלה.

 

דיוור:

28.      אישור במקומות המיועדים לכך באתר ו/או בכלים לכך כי המשתמש יהא מנוי על הדוא"ל השיווקי של חגית גל  מהווה אישור להיכלל ברשימת

הדיוור שלה.  

29.      משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל HAGITGALP@GMAIL.COM

 

ביטול עסקה:

30.      לתשומת הלב, עפ"י הוראות החוק, אין לבטל עסקה בגין מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. המוצרים המיוצרים ע"י חגית גל הינם מוצרים שיוצרו

לפי דרישה מיוחדת. אשר על כן ביטול אפשרי רק עד רגע תחילת עיבוד הקבצים לקראת הדפסתם. כל הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד זה, לא תאושר!

31.      התמונות מודפסות בהזמנה אישית ואינן ניתנות להחזר. חוק הגנת הצרכן אינו חל על מוצרים שהוזמנו בהתאמה אישית.

 

שונים:

32.      אינך רשאי להשתמש, להעתיק או לייצא מחדש כל תוכן או כל העתק או עיבוד של תוכן זה, או כל מוצר או שירות המוצעים באתר. כל חוק או תקנות

רלוונטיים, לרבות וללא חוקי היצוא לארצות הברית ההגבלה ותקנות.

33.      אם כל הוראות תנאי השימוש האלה מוחזקים על ידי בית משפט או בית דין אחר סמכות שיפוטית בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה , הוראות כאמור

ֿיהיו מוגבלות או מבוטלות במידה המועטה ככל שניתן ושהוחלפה בהוראה תקפה בצורה הטובה ביותר והמגלמת את הכוונה בתנאי שימוש אלה, כך שתנאי השימוש האלה יישארו בתוקף מלא. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך חגית גל בכל קשור לשימוש באתר וכל האחרים בכתב או בעל פה הסכמים או הבנות קיימים בעבר בינך לבין חגית גל ביחס לשימוש כזה בטלים בזאת. מלבד כפי שנקבע בהסכם רכישה חגית גל לא תקבל כל הצעות נגד לתנאי שימוש אלה וכל הצעות כאלה נדחות בזאת חד משמעית. כל הוראה או כל זכות שיש לו לאכוף את תנאי שימוש אלה, ולא יהיה כל מהלך ההתנהלות חגית גלו שלך או לכל צד אחר ייחשב שינוי כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה לא יתפרשו כהענקת זכויות או סעדים בצדדים שלישיים כלשהם .

bottom of page